De stap na self-service BI: visual analytics

1 augustus 2018
De stap na self-service BI: visual analytics

Markten veranderen steeds sneller. Concurrenten introduceren nieuwe concepten, klanten krijgen nieuwe behoeften en wet- en regelgeving stelt organisaties voortdurend voor nieuwe uitdagingen. In deze complexe omgeving is het niet meer voldoende om alleen te rapporteren over wat er in het verleden gebeurde. Organisaties willen vooruit kunnen kijken. En niet alleen het management wil dit, ook op de werkvloer is behoefte aan meer inzicht in data.

Daar komt bij dat de traditionele rapporten met lijstjes niet langer afdoende zijn. Wie op zoek wil gaan naar dieperliggende oorzaken van problemen of nieuwe kansen in de markt, wil databronnen combineren; gestructureerde bronnen, maar ook ongestructureerde. De resultaten wil je niet gepresenteerd krijgen in de vorm van ellenlange onoverzichtelijke tabellen, maar op een visuele manier. Eén beeld zegt immers meer dan duizend woorden.

De optelsom van deze wensen heet Visual Analytics. En de basis hiervoor is self-service Business Intelligence (BI). Medewerkers kunnen zelf aanklikken welke data ze willen combineren om tot een nieuw inzicht te komen. Dat konden ze met Excel natuurlijk ook al, maar het grote verschil is dat de data nu wel in een centraal beheerde omgeving staat, met centrale governance. De data is bovendien altijd actueel, een heeft met de moderne technologie geen beperkingen op de hoeveelheid te analyseren data. Je hoeft daarnaast als gebruiker niet periodiek opnieuw hetzelfde rapport te maken, je ontwikkelt eenmalig een dashboard dat zichzelf steeds ververst. Juist omdat de onderliggende data altijd actueel zijn, kun je deze rapporten ook nog eens voorzien van alerts die je bijvoorbeeld waarschuwen als een bepaalde waarde boven of onder een vastgestelde grens komt. Je kunt de rapporten en dashboards grafisch aantrekkelijk weergeven, met bijvoorbeeld lijn- en staafdiagrammen gecombineerd met geografische kaarten, kruistabellen of beslisbomen.

 Wie zijn traditionele BI-omgeving gaat omvormen naar een self service zal zien dat de rol van IT verschuift van ‘producent van rapporten’ naar facilitator van een omgeving waar de gebruiker met de juiste domeinkennis zelf zijn eigen rapport kan maken. Het is niet langer voorbehouden aan de data scientists op de IT-afdeling om op zoek te gaan naar correlaties tussen verschillende soorten data, businessgebruikers kunnen nu zelf die zoektocht ondernemen. Dat is vele malen efficiënter.

 Speelt IT dan nog alleen een rol in de marge? Nee, zij zijn en blijven belangrijk voor alle aspecten die gerelateerd zijn aan techniek en datamanagement. Denk aan infrastructurele keuzes, security, bepalen welke bronnen aan de centraal beheerde omgeving mogen worden toegevoegd en softwarematig vastleggen de wie toegang mag hebben tot welke data. Met de GDPR/AVG wetgeving die op 25 mei in werking is gegaan, is focus op met name deze laatste twee aspecten belangrijker dan ooit. Technologie zoals visual analytics helpt daarbij. Technologie zoals visual analytics helpt daarbij.

 Meer weten over de impact van visual analytics op gebruikers en IT? Lees dan de whitepaper ‘A new breed of self service BI’.