A.I. in Business 2019

Boeven vangen met A.I.!

2 augustus 2018
Boeven vangen met A.I.!
arrow image Boeven vangen met A.I.!

Een slim computersysteem dat de plaats en het tijdstip van toekomstige inbraken probeert te voorspellen. Het lijkt wel een beeld uit de toekomst! Toch is dit toekomstbeeld meer realiteit dan dat u in eerste instantie zou denken. Dit fenomeen heet ‘Predictive Policing’ en onze spreker Selmar Smit gaat u daar nog veel meer over vertellen.

Het voorspellen van menselijk en crimineel gedrag door Machine Learning

Predictive Policing brengt onder andere risicogebieden in kaart waar de politie op kan anticiperen. Dit door grote hoeveelheden data te koppelen aan slimme algoritmes. U kunt hierbij denken aan de inbraakgeschiedenis van complete steden. Dit biedt de politie de mogelijkheid om preventief meer aanwezig te zijn op plaatsen waar de kans op een volgend incident het grootst is.

Selmar Smit is werkzaam als onderzoeker en adviseur bij TNO op het gebied van het toepassen van artificiële intelligentie. Hij is gespecialiseerd in het voorspellen van crimineel gedrag op basis van Machine Learning. Tijdens het congres zal hij kunstmatige intelligentie tastbaar maken.

In Nederland werkt de Nationale Politie met het Criminaliteit Anticipatie Systeem (CAS). Wat ooit begon als een pilot in Amsterdam is inmiddels uitgegroeid naar een landelijk systeem. Dit systeem laat gericht zien waar de kans op misdrijven het grootst is. Nederland is hiermee het eerste land ter wereld dat landelijk voorspelt waar en wanneer de kans op criminaliteit het grootst is.

Deze nieuwe vormen van computeralgoritmen zorgen voor een wezenlijke verandering in het proces van politieoptreden. De verwachtingen liggen hoog, maar zijn deze ook realistisch?

Predictive Policing lijkt het antwoord op alle problemen, maar is in essentie niets anders dan een rasterkaart van Nederland opgedeeld in vakjes van 125 bij 125 meter. In deze rasters worden criminaliteitspatronen vastgelegd. Daarnaast voorspellen deze nieuwe technieken ook de mogelijke effecten van bepaalde interventies en bepaalde inzetten per specifieke situatie. Het systeem maakt hierbij gebruik van gegevens uit soortgelijke situaties uit het verleden, hierdoor zal het systeem ook steeds ‘slimmer’ worden. Door de toepassing van artificiële intelligentie zijn er veel kansen ontstaan, kansen die we tien jaar geleden nooit hadden kunnen voorzien.

A.I. in Business congres 2018

Benieuwd hoe u A.I. meer toepasbaar kunt maken in uw business? Kom dan op 8 november naar het AI in Business congres in het IBM Client Center in Amsterdam. Bemachting hier uw toegangsbewijs. 

Bron: NRC