Dutch Data Forum

Tijdens het Dutch Data Forum is het centrale thema: Data driven business. Tijdens het congres zal vanuit verschillende invalshoeken worden ingegaan op het gebruik van data binnen organisaties en de mogelijkheden om met elkaar samen te werken. Onder toeziend oog van de programmacommissie wordt het congresprogramma samengesteld. Het Dutch Data Forum gaat dus niet alleen over ICT, maar ook over proces- en cultuurveranderingen binnen de organisatie.

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Hoe organiseert u datagestuurd werken?
  • Data Governance
  • Data literacy: data literate bedrijfscultuur
  • Welke data is bruikbaar en hoe krijgt u hier grip op?
  • Hoe koppelt u data vanuit verschillende bronnen?
  • De mogelijkheden van ongestructureerde data
  • Data Science en Machine Learning
  • Ethisch en juridisch aspecten 
  • Data Security en Data Privacy
  • Praktische handvaten voor data driven in de praktijk.

Blijf op de hoogte van de actuele trends en zorg dat u datastrategie future proof is! Klik hier om u aan te melden.