AI en big data: 5 keer de impact op het bedrijfsleven

AI en big data: 5 keer de impact op het bedrijfsleven

In 5 stappen naar een big data-strategie

Gratis downloaden
4 oktober 2016

In sciencefictionfilms zien we de toekomst van artificial intelligence (AI) bijna altijd in de vorm van autonome robots die ons helpen of tot slaaf maken. AI wordt steeds vaker ingezet, maar nog maar heel sporadisch bij robots. Op dit moment wordt AI vooral ingezet om gecombineerd met big data analytics werkprocessen van machines en mensen slimmer, beter en sneller te maken. Wat is de impact van AI op het bedrijfsleven in de nabije toekomst? Lees in de whitepaper de 5 manieren waarop dat plaatsvindt. Daarnaast wordt uiteengezet hoe u in 5 stappen een big data-strategie maakt.

Mens en machine werken beter samen met big data

Dankzij analyses van big data kunnen we fouten corrigeren. In plaats van mensen een-op-een te vervangen door machines, worden analytics toegevoegd aan het door mensen geleide proces. Hierdoor ontstaat een samenwerkingsverband tussen mens en machine waarin ze elkaar aanvullen.

AI neemt niet al het werk over

Een wijdverbreid misverstand is dat machines en AI al het werk van mensen zal overnemen. Er zijn veel taken die wel gedaan kunnen worden. Neem bijvoorbeeld de zelfrijdende auto. Dat gaat in de meeste gevallen goed. AI schiet echter tekort als er bijvoorbeeld gewenkt wordt of er sprake is van een subtiel oogcontact. Als de strakke verkeersregels even worden losgelaten om doorstroming te verbeteren zijn rigide algoritmes te inflexibel. Daarom zal AI worden begeleid door de mens. In de whitepaper leest u hoe AI ingrijpt in de onderstaande dimensies:

  1. Optimalisatie van werk
  2. Keuze in een multichannel-wereld
  3. Het inrichten van processen en policy management
  4. Geautomatiseerde personalisatie
  5. Meer data en beter koppeling van gegeven

5 best practices voor een big data-strategie

Graag hadden managers in een keer één app gehad waarmee ze alles uit big data analytics en advanced automation kunnen halen. Omdat deze app er niet is en misschien ook niet komt is het beter om er niet op te wachten maar om een strategie uit te stippelen hoe u het meeste uit technologie haalt. Hoe u dat doet, leest u via een vijfstappenplan in de whitepaper.

Gratis downloaden