AVG: hoever zijn we nu eigenlijk?

AVG: hoever zijn we nu eigenlijk?

We hebben nog een lange weg te gaan

Gratis downloaden
27 augustus 2019

Het is alweer meer dan een jaar geleden dat we werden overrompeld met AVG-gidsen, stappenplannen, spoedcursussen en dure scans. In de aanloop naar 25 mei hing een zekere spanning in de lucht. Vergelijk het met de Millenniumbug in 1999; gaat het wel goed als het zover is? Wat kan ik doen om nog snel te zorgen dat ik niet in de problemen kom? Een jaar later is de storm geluwd, maar is dat terecht? Is alles geregeld en zijn we volledig compliant? Regine Scholten, advocate en expert op het gebied, is niet laaiend enthousiast. ‘Er is veel gebeurd, maar er moet misschien nog wel veel meer gebeuren.’

AVG-compliancy is geen momentopname

In de aanloop naar de inwerkingtreding van de handhaving van AVG werkte iedereen heel erg toe naar 25 mei 2018. Alsof de situatie op die dag het einddoel was. Niets is minder waar natuurlijk, bij AVG gaat het om privacybescherming en informatiebeheer voor de langere termijn. In haar gesprek met Doxis vertelt Regine meer over de over de verschillende wetten die langs elkaar lopen en elkaar overlappen. Deze situatie zorgt voor onduidelijke situaties waardoor fouten gemaakt worden. Zo stelt bijvoorbeeld de Wet Poortwachter dat werkgevers zich moeten inspannen om werknemers weer aan het werk te krijgen, maar volgens de AVG mag je geen contact opnemen met de zieke werknemer om inhoudelijke vragen over de ziekte te stellen.

Wat komt aan bod in dit artikel?

Download snel dit artikel uit het Doxis-magazine en lees wat Regine vertelt over onder andere:

  • De pakkans bij non-compliancy
  • Bewustwording bij burgers over hun privacy 
  • Risico’s bij mobiele toepassingen
  • Wat moet er nog gebeuren?
  • En meer…
Gratis downloaden