Welke eisen stelt een data-gedreven organisatie aan Business Intelligence?

Welke eisen stelt een data-gedreven organisatie aan Business Intelligence?

Concurrentiekracht door data-gedreven beslissingen

Gratis downloaden
22 november 2017

Door de nieuwe mogelijkheden om strategisch gebruik te maken van data verschuiven verhoudingen in complete bedrijfstakken. Nieuwe startups kunnen een bedreiging vormen voor gevestigde namen, denk aan Uber voor de taxi-branche. In een wereld die steeds meer wordt bepaald door intelligente technologie, weten we met een hoge mate van zekerheid wat klanten willen, hoe het verkeer op de weg zich zal gedragen, hoe ziektes zich ontwikkelen en waar nieuwe risico’s ontstaan. Is uw organisatie klaar voor dit data-gedreven tijdperk?

Snelheid, data-gedreven cultuur en zelfstandigheid

Beslissingen worden dus in toenemende mate data-gedreven. Maar het nemen van de juiste beslissing op basis van de juist data vormt slechts een onderdeel van de uitdaging. Om dit te kunnen doen is bijvoorbeeld snelheid ook van essentieel belang. U wilt immers direct kunnen inspelen op gedrag dat iemand vertoont op een website, of het telefoongesprek dat iemand voert.

Om die snelheid te realiseren zijn specifieke eisen van toepassing op de gebruikte analytics tools. Data moet real-time omgezet kunnen worden in inzichten, zonder obstakels, zonder vertraging.

Daarnaast is een data-gedreven bedrijfscultuur van belang, waarbij men steeds meer inzicht wil en gedreven is om steeds beter en dieper in data te kijken. En gebruikers moeten zelfstandig in staat zijn om kritisch naar gegevens te kijken om bestaande rapporten uit te breiden en nieuwe patronen en relaties te onderzoeken.

Startpunten bepalen

Wilt u het concept van de data-gedreven organisatie operationeel maken? Download dan deze  whitepaper ‘The next wave of business intelligence for the data-driven enterprise’ van IBM om startpunten te bepalen.

Gratis downloaden