Dutch Data Forum

Sessie: De stappen richting datagedreven werken: hoe haalt u waarde en inzicht uit uw data.

De stappen richting datagedreven werken: hoe haalt u waarde en inzicht uit uw data.
William van den  HurkBusiness Intelligence ConsultantConspect Consulting & ICT

Omschrijving sessie:

Het wordt steeds belangrijker om datagedreven te werken. Om de waarde van data te benutten is het belangrijk om inzicht te krijgen. Vaak is het nodig om versnipperde data samen te voegen én daarnaast uw datavraagstukken helder in kaart te krijgen. Alleen dan kunt u op basis van harde feiten de juiste keuzes maken voor uw bedrijf. In de presentatie krijgt u antwoord op onder andere de volgende vragen:

  • Hoe zet u KPI’s om naar datagestuurde dashboards?
  • Hoe kunt u aan de hand van data zo efficiënt mogelijk mensen en middelen inzetten?
  • Hoe krijgt u alle betrokkenen mee in het proces richting datagedreven werken?